Du er her: Om BOEN Sport / Miljø

Miljø

BOEN parkett er et naturprodukt. Som en produsent av trevarer har BOEN en viktig tradisjon å videreføre. Dialog med miljøvernorganisasjoner og offentlige myndigheter samt investering i ny teknologi gjør det mulig for oss å redusere avfall til et minimum. Utvikling av alternative produkter til eksotiske tresorter er et annet eksempel på BOENs vektlegging på miljø.

BOEN Sport produkter er utviklet for deg!

  • Som en produsent av trevarer har BOEN en viktig arv å forvalte. Det er derfor vi har en åpen og regelmessig dialog med miljøvernorganisasjoner og offentlige myndigheter.

  • BOEN utvikler alternative produkter til eksotiske tresorter og stadig investerer i ny teknologi for å utnytte råvarene på best mulig måte.

  • I dag kommer mer ienn 95 % av all råmateriale som brukes i produksjonen fra europeiske skoger som har treplantingsprogrammer eller innehar sertifikater som f.eks FSC eller er i en prosess for å skaffe seg slike sertifikater.

  • Vi tilbyr produkter som respekterer miljøet og mennesker. Lim og annen overflatebehandling produserer ikke noe form av farlig avgassing eller andre bi-produkter.

  • CE-merking (også kjent som CE-merket) er et obligatorisk godkjennings merke på mange produkter som er plassert på det indre marked i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). CE-merkingen bekrefter at et produkt har møtt EU forbrukernes krav til sikkerhet, helse og miljø. CE står for Conformité Européenne, "European konformitet" på fransk.