Historie

Erfaring og kunnskap er grunnleggende elementer i vår produksjon, og med våre tradisjoner i bunn, bringer vi BOEN inn i ditt dagligliv. Vi har vært her en god stund. Ta en kikk på historien vår, og du kommer til å skjønne hvorfor du kan stole på BOEN gulv.

Mennesker, vekst og utvikling
Allerede i 1641var det to sagbruk i drift ved BOEN-fossen i Topdalselva, nær Kristiansand. I over 350 år har menneskene på BOEN produsert tømmer, og kvalitet har alltid vært den viktigste drivkraften i arbeidet.

Fra sagbruk til parkettfabrikk
Gjennom århundrene har menneskene på BOEN alltid beveget seg framover for å finne de beste løsningene og lage de beste produktene. Selv om tidene har forandret seg, har ett grunnprinsipp holdt seg sentral i BOENs kultur og historie: respekt for naturens ressurser. Råmaterialene har alltid vært, og er fortsatt nøkkelen for BOENs eksistens.

Ut i verden
I løpet av 1970-tallet begynte BOEN å eksportere sitt produksjonskonsept, og en av fabrikkene som ble bygd var Th. Höhns KG GmbH, i Tyskland. Eierne av BOEN tok over dette selskapet i 1976. Sammen ble BOEN og Höhns i stand til å etablere en av de mest moderne produksjonslinjene for flerlagsparkett i Europa. I tillegg hadde Höhns en sentral plassering i forhold til viktige havner for frakt til andre land, og lå nært de viktigste markedene i Europa – dette gjorde logistikken enkel og åpnet verden for BOEN.

BOEN ble introdusert i Nederland i 1967, og eksport fra Norge og Tyskland har spilt en viktig rolle i virksomheten. På begynnelsen av 1980-tallet ble BOEN introdusert i USA, og Höhns i Frankrike og Spania, noe som var viktige skritt i BOENs utvikling.

En internasjonal aktør
Økt internasjonal drift har gjort det nødvendig å tilby en enda mer strømlinjeformet operasjon. I 2003 bestemte BOEN-gruppen at all markedsføringsaktivitet skulle samles under ett merkenavn: BOEN. BOEN-gruppen styrker stadig sin posisjon. I tillegg til produksjonssteder i Russland, Litauen og Tyskland, har BOEN salgskontorer i Norge, Tyskland, Litauen, Østerrike, Storbritannia, Irland, Frankrike, Italia, Sverige, Belgia, Polen, Hong Kong og USA.

Europas ledende leverandør i premium-segmentet
I 2013 fusjonerte Boen og den sveitsiske parkettprodusenten Bauwerk Parkett AG, og ble Bauwerk Boen Group. Kombinasjonen av to komplementære selskaper, begge med godt etablerte merkevarer, har gjort konsernet til Europas ledende leverandører innen premium-segmentet, og den nest største aktøren i parkettmarkedet.