Akkrediteringer

BOEN Sport er en del av viktige nettverk som sertifiserer sin troverdighet i verden.

FIBA

Se Boen Sport sportsgulvsystemer som er testet og tildelt FIBA-godkjent utstyrsnivå 1-sertifikat: dette betyr at disse systemene er godkjent for bruk av de 213 nasjonale basketballforbundene over hele verden og Den internasjonale olympiske komité (IOC).

World Squash

Overflaten tilfredsstiller kravet til friksjon på hele 0,59 testet etter DIN 18032-2. BOEN Squash Gulv har i samarbeid med Courtwall Innovation fått tildelt World Squash Federation Akkreditering, etter å ha oppfylt kravene i WSF Accreditation Scheme.