Forest Stewarship Council™

Fullstendig informasjon om BOEN produkter som kan leveres med FSC™ MIX-etiketten er notert på www.fsc.org

BOEN wood flooring FSC

The Forest Stewardship Council (FSC™) er en velkjent uavhengig non-proft miljøorganisasjon som har som mål å få frem skoger som tilfredsstiller kravene til mennesker som bor i skogene, tar hensyn til naturen slik at den forvaltes riktig og gjør skogene i stand til å reprodusere seg selv.

Miljøriktig skogforvaltning sørger for at høsting av tømmer og ikke-tømmer produkter opprettholder skogens biologiske mangfold, produktivitet og økologiske prosesser.

Samfunnsnyttig skogforvaltning hjelper både lokale folk og samfunnet til å nyte langsiktige fordeler og gir også sterke insentiver til lokale folk til å opprettholde de skogressursene og holder seg til langsiktige forvaltningsplaner.

Økonomisk forsvarlig skogforvaltning innebærer at skogsdrift er strukturert og forvaltes slik at tilstrekkelig lønnsom, uten å generere økonomisk overskudd på bekostning av skogen ressurs, økosystemet, eller berørte lokalsamfunn.
Spenningen mellom behovet for å generere tilstrekkelige økonomiske avkastning og prinsipper for ansvarlig skogsdrift kan reduseres gjennom innsats for å markedsføre hele utvalget av skogprodukter og tjenester for deres beste verdi.

FSC™ Etikett

Den FSC™-merket er en velkjent veiledning for forbrukeren. Det garanterer at produktene er blitt verifisert og kan spores fra skogen til salgsstedet.

FSC™ MIX

Etiketten sikrer at produktet levert har minimum 70% materiale som kommer fra FSC™ sertifisert treverk, den andre 30% kommer fra FSC™ kontrollert treverk BOEN leverer produkter med FSC™ MIX.

FSC™ sertifikat i BOEN selskaper

En FSC™ CoC (chain of custody) sertifisert holder hensyn til for opprinnelsen til tre og må være i stand til å spore produktene. Kun selskaper som har en slik prosedyre sertifisert av FSC™, er tillatt å selge FSC™-sertifiserte produkter. 

FSC™ sertifiserer BOEN og BOEN Sport produkter

Vær oppmerksom på at en BOEN parkett eller BOEN Sport produktet er FSC™-sertifisert bare når det er tydelig skrevet i produktbeskrivelsen på klistremerket på emballasje og i fakturaer og transport dokumenter.

Fullstendig informasjon om BOEN produkter som kan leveres med FSC™ MIX-etiketten er notert på www.fsc.org.