Personvern og sikkerhet

1. INTRODUKSJON

Vi i Bauwerk Group (“Bauwerk Group”, “vi” eller “oss”) er opptatt av å beskytte og respektere personvernet ditt. Denne personvernerklæringen beskriver dine rettigheter og hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger om våre potensielle, nåværende og tidligere kunder, leverandører, forretningspartnere, samt jobbsøkere og besøkende på nettsteder og sosiale nettverk.

Bauwerk Group eier disse velkjente varemerkene i tregulvbransjen: Bauwerk, Boen og Somerset. Denne personvernerklæringen gjelder for våre varemerker globalt med hensyn til de spesifikke aktivitetene i de aktuell selskapene (lokal lovgivning, spesifikke forretningsaktiviteter osv.).

Når vi behandler personopplysningene dine, overholder vi gjeldende regelverk i landene vi opererer i, den generelle personvernforodningen (GDPR9 og den sveitsiske føderale loven om databeskyttelse (FADP) som gjelder i sveitsisk jurisdiksjon (der morselskapet vårt er basert). Når personopplysningene dine behandles av våre amerikanske selskaper, gjelder også amerikansk lovgivning for den relevante databehandlingen.

Denne personvernerklæringen er først og fremst beregnet på våre nettsteder og andre digitale plattformer som vi bruker til å drive vår virksomhet, og behandle relevante kategorier av personopplysninger. Personvernerklæringen gir derfor ikke en endelig liste over databehandlings-operasjoner som vi utfører i vår virksomhet, siden en del av databehandlingsoperasjonene utelukkende er relatert til vårt interne miljø (f.eks. databehandling relatert til vårt ansettelsesforhold, til kommunikasjon i konsernet og til andre), der spesifikke databehandlingsregler som er fastsatt i vårt interne regelverk gjelder.

2. HVEM ER BEHANDLINGSANSVARLIG OG HVEM KAN KONTAKTES VED SPØRSMÅL?

Bauwerk Group Schweiz AG, Neudorfstrasse 49, 9430 St. Margrethen (Sveits), er den hovedansvarlige for behandlingen av personopplysninger og bestemmer vanligvis formålet med behandlingen av personopplysningene.

Andre selskaper i Bauwerk-konsernet kan også motta og behandle personopplysningen dine, enten i egenskap av behandlingsansvarlig eller databehandler (avhengig av situasjonen). Dette er vanligvis tilfeller der de respektive databehandlingsoperasjonene utelukkende er relatert til det aktuelle selskapet i Bauwerk-konsernet, dvs. når det aktuelle selskapet uavhengig bestemmer formål og midler for databehandling med hensyn til en operasjon som er karakteristisk for dette selskapet. F.eks. gjelder videoovervåking i stor skala kun for vårt selskap i Litauen (UAB Bauwerk Group Lietuva), og dette selskapet er behandlingsansvarlig og bestemmer formål og midler for databehandlingen i forbindelse med denne virksomheten. Et annet eksempel er at det aktuelle selskapet utfører sin egen interne administrasjonsprosedyre (f.eks. lønnssystem) og selv bestemmer formål og midler for databehandling i forbindelse med denne operasjonen.

Ikke nøl med å ta kontakt med oss hvis du har spørsmål eller kommentarer til personopplysningen dine eller denne personvernerklæringen.

Du kan kontakte oss ved å sende en e-post til dataprotection@bauwerk-group.com

3. HVILKE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLER VI, HVORDAN OG HVOR LENGE, OG HVA ER VÅRT RETTSLIGE GRUNNLAG FOR Å BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGER

Vi behandler personopplysningene dine for følgende formål og basert på følgende rettslige grunnlag:


Formål

 
 

Personopplysninger som behandles
Juridisk grunnlagBehandlingstidspunkt

 
 
 

Våre potensielle, nåværende og tidligere kunder, leverandører og forretningspartnere


 
 
 
 
 


For å kommunisere med deg

 
 
 
 


Navn, etternavn, stilling, representert juridisk person, adresse, e-postadresse, telefonnummer, informasjon i din kommunikasjon med oss, f.eks. innholdet i e-poster, meldinger gitt via nettstedets kontaktskjema.


 
 
 
 


Oppfyllelse av vår kontrakt med deg eller arbeidsgiveren din eller for vår berettigede interesse i effektiv kommunikasjon.


 
 
 
 


Opptil 10 år fra siste kontakt (ytterligere lagring kan skje i enkelttilfeller hvis dette er lovpålagt).


 
 
 
 
 


For å markedsføre våre produkter og tjenester

 
 
 
 


Navn, etternavn, adresse, e-postadresse, telefonnummer vil bli brukt til å sende nyhetsbrev, e-poster med informasjon om våre produkter, tjenester eller arrangementer.

 
 
 
 


Denne behandlingen er basert på vår berettigede interesse i å kunne markedsføre våre produkter og tjenester til våre eksisterende kunder, eller behandlingen er basert på ditt samtykke, ettersom du har vist interesse for våre produkter og tjenester.


 
 
 
 


Hvis du er en eksisterende kunde, vil vi behandle personopplysningene dine inntil du gir oss beskjed om at du ikke lenger ønsker å motta direktemarkedsføring fra oss og/eller melder deg av dette.


For de som har gitt oss et samtykke til direktemarkedsføring – vi behandler personopplysningene i 3 år (ytterligere lagring kan skje i enkelttilfeller hvis dette er lovbestemt) med mindre du trekker tilbake samtykket ditt. Ved utløpet av 3-årsperioden vil vi minne deg på at samtykket ditt har utløpt.


Hvis du ikke lenger ønsker direkte markedsføring fra oss, kan du følge avmeldingsinstruksjonene i e-posten du mottar fra oss, eller kontakte oss direkte.


 
 
 
 
 


For å identifisere deg, inngå og oppfylle kontrakten

 
 
 
 


Hvis du er en fysisk person med enkeltpersonforetak, behandler vi fornavn, etternavn, stilling, kunde/leverandør-ID, adresse, e-postadresse, telefonnummer, personnummer eller fødselsdato, bank- og bankkontoopplysninger (inkludert kredittkortopplysninger når det er nødvendig), signatur.


Hvis du ikke er selvstendig næringsdrivende og representerer arbeidsgiveren din, men kontakter oss i rollen som representant for et selskap, behandler vi fornavn, etternavn, e-postadresse, telefonnummer firmanavn, stilling, arbeidssted og i noen tilfeller informasjon om din rett til å representere selskapet, kunde-/leverandør-ID-signatur.


 
 
 
 


For å inngå og oppfylle en kontrakt med deg eller din arbeidsgiver.

 
 
 
 


10 år (ytterligere lagring kan skje i enkelttilfeller dersom dette er lovpålagt).


 
 
 
 
 


For å oppfylle våre juridiske forpliktelser, f.eks. knyttet til bokføring

 
 
 
 


Hvis du er en fysisk person med enkeltpersonforetak, behandler vi fornavn, etternavn, stilling, kunde-ID, adresse, e-postadresse, telefonnummer, personnummer, bank- og kontodetaljer, underskrift.


Hvis du ikke er selvstendig næringsdrivende og representerer arbeidsgiveren din, men kontakter oss som representant for et selskap, behandler vi fornavn, etternavn, e-postadresse, telefonnummer, firmanavn, stilling, arbeidssted, adresse og i noen tilfeller opplysninger om din rett til å representere selskapet, kunde- /leverandø-ID og underskrift.


 
 
 
 


Juridiske krav til bokføring og arkivering av dokumenter.

 
 
 
 


Opptil 20 år (ytterligere lagring kan skje i enkelttilfeller hvis dette er lovpålagt).


 
 
 
 
 


For å beskytte våre juridiske rettigheter og interesser

 
 
 
 


Eksempel på personopplysninger som behandles for dette formålet, er din kommunikasjon med oss, fakturaer og avtaler (personopplysninger brukes i de nevnte kildene, dvs. fornavn, etternavn, e-postadresse, telefonnummer, firmanavn, stilling, arbeidssted, adresse og andre opplysninger du oppgir).


 
 
 
 


Berettiget interesse for å beskytte og håndheve våre juridiske rettigheter og interesser, f.eks. i forbindelse med rettslige krav, compliance, regulatoriske funksjoner og revisjonsfunksjoner.

 
 
 
 


10 år (ytterligere lagring kan skje i enkelttilfeller dersom dette er lovpålagt).


 
 
 
 
 


I forbindelse med en fusjon eller et oppkjøp

 
 
 
 


I forbindelse med, av strategiske eller forretningsmessige årsaker, en potensiell fusjon, salg av selskapets eiendeler, finansiering eller oppkjøp av hele eller deler av virksomheten vår til et annet selskap, kan personopplysningene vi oppbevarer om deg (navn, etternavn, e-postadresse, telefonnummer, firmanavn, stilling, arbeidsplass, adresse) bli behandlet, delt eller overført til parter som er involvert i prosessen.

 
 
 
 


Berettiget interesse I å kunne utvikle virksomheten vår.

 
 
 
 


10 år (ytterligere lagring kan skje i enkelttilfeller dersom dette er lovpålagt).

 
 
 
 
 


I forbindelse med appen “My room

 
 
 
 


Bilder av rommet ditt som du laster opp i appen vår, og som kan gi oss en teoretisk mulighet til å identifisere deg.

 
 
 
 


Samtykke

 
 
 
 


30 dager


Etter 30 dager uten bruk blir bildene vanligvis slettet. Det er mulig at vi lagrer enkeltbilder i en begrenset periode for å trene og forbedre gjenkjenningsalgoritmen vår. Hvis du ikke er enig i dette, ber vi deg derfor om å slette de opplastede bildene i applikasjonen vår umiddelbart etter bruk eller kontakte oss for å få hjelp.

 
 
 
 
 


I forbindelse med appen “Roomvo

 
 
 
 


Deres aktivitet på nettet, inkludert funksjoner, egenskaper og ressurser som brukes, samt dato og klokkeslett for bruken, opplysninger om hvordan forbrukeren får tilgang til Roomvo, f.eks. IP-adresse, operativsystem og nettleserversjon. Produkter som du deler eller identifiserer som favoritter, bilder og navn på rom, e-postadresser som du deler rommene dine med.


 
 
 
 


Samtykke

 
 
 
 


Opptil 45 dager


Alle andre personopplysninger oppbevares i anonymisert form for statistiske formål og vil ikke lenger referere til deg.


 
 

Jobsøkere


 
 
 
 
 


Fo å rekruttere våre medarbeidere

 
 
 
 


Stilling du søker på, navn, telefonnummer, e-postadresse, byen du ønsker å jobbe i, lønnsforventninger, dato for intervju, annen informasjon du oppgir sammen med CV-en, motivasjonsbrev og annen informasjon som vi kan innhente fra tidligere arbeidsplasser og fagprotaler.


 
 
 
 


Berettiget interesse og/eller ditt samtykke 
 
 
 


Basert på berettiget interesse behandler vi personopplysninger i 4 måneder eller til slutten av den aktuelle rekrutteringsprosessen, avhengig av hva som tar lengst tid.


Basert på ditt samtykke kan vi behandle personopplysninger i 5 år.


Behandlingsvilkårene kan variere (du vil bli informert om de spesifikke detaljene i en tilleggsmelding) fra de som er nevnt ovenfor, avhengig av hvilket av våre selskaper d søker jobb hos.


 
 
 
 
 


Sikre kommunikasjon via sociale nettverk (f.eks. LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram osv.)


 
 
 
 


Navn, etternavn, kallenavn (hvis brukt), bilde (hvis brukt), telefonnummer, dato, klokkeslett og innholdet i kommunikasjonen.


 
 
 
 


Samtykke eller berettiget interesse

 
 
 
 


For dette formålet behandler vi personopplysningene dine frem til du trekker tilbake samtykket ditt (dvs. sletter de oppgitte dataene fra kontoen), men ikke lenger enn til Bauwerk-kontoen slettes. Vi gjør oppmerksom på at personopplysninger kun behandles på plattformen til det sosiale nettverket, og at de nøyaktige behandlingsvilkårene derfor bestemmes av den behandlingsansvarlige for den aktuelle plattformen.


Vi vil påpeke at dette ikke en uttømmende liste over databehandlingsoperasjoner som vi utfører i løpet av vår virksomhet, og du vil bli informert om den spesifikke operasjonen knyttet til behandlingen av dine personopplysninger i henhold til gjeldende regelverk. Videre, som allerede nevnt, kan de relevante databehandlingsoperasjonene som utføres i selskapet i Bauwerk-konsernet variere (avhengig av detaljene i selskapets aktiviteter) med hensyn til formål, innhold, art, oppbevaringsperiode osv., og hvis du faller innenfor rammen av disse operasjonene, vil du derfor bli informert om dette i et tilleggsvarsel (hvis det kreves i henhold til forskriften).

4. HVOR MOTTAR VI DATA FRA?

De fleste personopplysningene vi behandler om deg, får vi direkte fra deg. Du kan direkte eller indirekte gi oss informasjon om deg selv på ulike måter, f.eks. når du besøker våre utstillingslokaler eller fyller ut skjemaer på våre nettsider. Du kan alltid velge å ikke gi oss visse opplysninger. Noen personopplysninger er imidlertid nødvendige for at vi skal kunne levere produkter og/eller tjenester til deg. Hvis du ikke oppgir slike personopplysninger, kan det hindre oss i å levere de produktene og/eller tjenestene du forventer av oss.

Vi kan også innhente personopplysninger om deg fra arbeidsgiveren din, arbeidsgiverens nettsted eller andre eksterne offentlige kilder.

5. HVEM UTLEVERER VI OPPLYSNINGER TIL, OG OVERFØRER VI OPPLYSNINGER UTENFOR EU ELLER EØS

Personopplysningene dine deles med:

 
 
 
 
 
 


Våre ansatte og forretningspartnere

 
 
 
 
 


Personopplysningene dine vil bli delt med noen av våre ansatte (inkludert ansatte på tvers av Bauwerk-konsernet der det er nødvendig) og forretningspartnere. Vi vil imidlertid begrense tilgangen til de ansatte og forretningspartnerne som trenger dem for å utføre jobben sin. Våre ansatte og forretningspartnere er underlagt streng taushetsplikt.


 
 
 
 
 


Våre tjeensteleverandører

 
 
 
 


Vi overfører eller deler personopplysningene dine med våre leverandører som hjelper oss med å levere våre produkter og/eller tjenester til deg, noen som krever at de behandler personopplysninger (f.eks. leverandører av IT-tjenester, skytjenester, budtjenester, forsikring, kredittbyråer osv.).


 
 
 
 
 


Offentlige myndigheter

 
 
 
 


Noen ganger kan juridiske forpliktelser kreve at vi deler informasjon om deg, f.eks. for å svare på lovlige forespørsler fra politimyndigheter, tilsynsmyndigheter og andre offentlige myndigheter. Vi kan også utlevere informasjon hvis det er nødvendig i forbindelse med en juridisk prosess, f.eks. for å håndheve avtalene våre eller for å beskytte våre rettigheter, deg eller andre.


 
 
 
 
 


Parter som er involvert I fusjoner og oppkjøp

 
 
 
 


Vi kan dele eller overføre personopplysningene dine i forbindelse med fusjon, salg av selskapets eiendeler, finansiering eller oppkjøp av hele eller deler av virksomheten vår, til motparten og rådgivere som er involvert i prosessen.


Vi er til stede på følgende sosiale nettverk: YouTube. Når du besøker disse plattformene, gjelder deres retningslinjer for personvern. Hvis du vil ha informasjon om personvernregler og -praksis for sosiale nettverk, kan du gå til følgende lenker:

6. HVORDAN BRUKER VI INFORMASJONSKAPSLER PÅ NETTSTEDET VÅRT?

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. I den grad disse informasjonskapselen ikke er strengt nødvendige for å levere nettstedet og tjenestene våre, vil vi be deg om å samtykke til vår bruk av informasjonskapsler når du besøker nettstedet vårt første gang.

En informasjonskapsel er en fil som inneholder en identifikator (en streng med bokstaver og tall) som sendes fra en webserver til en nettleser og lagres av nettleseren. Identifikatoren sendes deretter tilbake til serveren hver gang nettleseren ber om en side fra serveren.

Informasjonskapsler kan enten være «permanente» informasjonskapsler eller «økt informasjonskapsler»: en permanent informasjonskapsel lagres i nettleseren og forblir gyldig til den angitte utløpsdatoen, med mindre brukeren sletter den før utløpsdatoen; en øktinformasjonskapsel utløper derimot ved slutten av brukerøkten, når nettleseren lukkes.

Informasjonskapsler inneholder vanligvis ikke informasjon som identifiserer en bruker personlig, men personopplysninger som vi lagrer om deg, kan være knyttet til informasjonen som er lagret i og hentet fra informasjonskapsler. 

Vi bruker informasjonskapsler til følgende formal:

 

Obligatoriske informasjonskapsler brukes for å støtte navigasjonen. Uten disse informasjonskapslene kan ikke nettstedet brukes. Disse informasjonskapslene samler ikke inn personlig informasjon som kan brukes til markedsføringsformål eller til å spore din tilgang til ulike nettsteder. Vi bruker den til å:

 
 • Øke sidehastigheten på nettstedet vårt

 • Huske innstillingene for Informasjonskapsler

 • Lagre kurven din

 • Behandle betalinger nettet

 • Beskytte brukerkontoer, inkludert å forhindre uredelig bruk av påloggingsinformasjon, og for å beskytte nettstedet og tjenestene våre 

 

Funksjonelle informasjonskapsler brukes til å levere tjenester på nettstedet og til å huske preferansene dine. Vi bruker dem til å:

 
 • Huske innstillinger du har brukt, f.eks. layout, språk eller innstillinger for informasjonskapsler

 • Sende informasjon til tredjeparter for å aktivere tjenester på nettstedet vårt (f.eks. utelukkende til å levere den forespurte tjenesten og brukes aldri til noen annet formål.

 

Ytelsescookies (Målgruppemåling) brukes til å samle inn informasjon om din bruk av nettstedet. Alle data lagres anonymt. Vi bruker dem til å:

 
 • Levere statistikk om hvordan nettstedet vårt brukes

 • Se hvor effektive annonsene våre er

 • Oppdage eventuelle feil som kan oppstå

 • Teste ulike design av nettstedet vårt

 

Informasjonskapsler for målretting/markedsføring/personalisering er knyttet til tjenester som leveres av tredjeparter, f.eks. «Liker»-knapper og «Del»-knappen. Vi bruker dem til å:

 
 • Lenke til sosiale nettverk som Facebook, som deretter kan bruke informasjon om besøket ditt til å målrette reklame til deg på andre nettsteder.

 • Gi reklamebyråer informasjon om besøket ditt, slik at de kan presentere deg på annonser du kan være interessert i.

 • Måle resultatene av reklamekampanjene våre

 

Vi bruker følgende informasjonskapseler på sport.boen.com:

Informasjonskapsel  Leverandør Beskrivelse   Varighet Type 
 ASP.NET_SessionId  sport.boen.com   Brukes til å identifisere brukernes økt på serveren. Økten brukes til å lagre data mellom http-forespørsler på serveren.  Sesjon   Funksjonell
 cookieconsent_status  sport.boen.com  Brukes til å registrere om den besøkende har akseptert markedsføringskategorien i informasjonskapselbanneret. Denne informasjonskapselen er nødvendig for at nettstedet skal være i samsvar med GDPR.  1 dag Obligatorisk
 boensport#lang[  sport.boen.com  Denne informasjonskapselen brukes av Boen-rammeverket til å lagre brukerens språkval. Denne informasjonskapselen gjør det mulig for rammeverket å vise innhold på brukerens foretrukne språk på flere sider eller ved flere besøk på nettstedet.  Sesjon  Funksjonell

7. HVILKE RETTIGHETER HAR DU SOM REGISTRERT?

Du har følgende rettigheter:

 
 
 
 
 
 


Rett til å få tilgang til opplysningene dine

 
 
 
 
 


Du har rett til å be om en utskrift av personopplysningene vi behandler, og ytterligere informasjon om hvordan opplysningene er samlet inn, behandlet, delt osv. Den første utskriften kan du be om gratis, men hvid du ber om dette gjentatte ganger, kan vi kreve et administrasjonsgebyr.


 
 
 
 
 


Rett til retting

 
 
 
 


Du har rett til å korrigere unøyaktige eller ufullstendige opplysninger om deg selv.


 
 
 
 
 


Rett til sletting (“retten til å bli glemt»)

 
 
 
 


Du har rett til å be om at vi sletter personopplysninger om deg, f.eks. hvis opplysningene ikke lengre er nødvendige i forhold til formålet de ble samlet inn eller på annen måte behandlet for, eller hvis det ikke finnes noe rettslig grunnlag for å behandle opplysningene.


 
 
 
 
 


Rett til å komme med innsigelser

 
 
 
 


Du har rett til å protestere mot behandling basert på berettiget interesse. Det betyr at vi ikke lengre kan behandle personopplysninger med mindre vi kan påvise tvingende berettigede grunner for behandlingen som veier tyngre enn dine interesser. Du kan alltid kontakte oss for å få mer informasjon om balansetester som er utført. Du kan også motsette deg at personopplysningene dine behandles for direkte markedsføring.


 
 
 
 
 


Rett til overføre opplysningen dine

 
 
 
 


Du har rett til å overføre personopplysningen dine til en annen behandlingsansvarlig på visse vilkår.


 
 
 
 
 


Rett til restriksjoner

 
 
 
 


Du har rett til å be om at behandlingen av personopplysningene dine begrenses inntil uriktige eller ufullstendige opplysninger om deg er korrigert, eller inntil en innsigelse fra deg er behandlet.


 
 
 
 
 


Rett til å trekke tilbake samtykket ditt

 
 
 
 


Du kan når som helst trekke tilbake et samtykke du har gitt oss. Vær imidlertid oppmerksom på at dette ikke vil påvirke behandlingen som allerede har funnet sted.


 
 
 
 
 


Rett til å klage


 
 
 
 


Du har rett til å klage til tilsynsmyndigheten i landet du bor eller arbeider i, hvis du mener at vi ikke har overholdt våre forpliktelser når det gjelder personopplysningene dine.


8. HVORDAN BESKYTTER VI PERSONOPPLYSNINGER?

For å beskytte personopplysninger bruker vi følgende organisatoriske og tekniske datasikkerhetstiltak:

 
 • Vi iverksetter tiltak for tilgangskontroll.

 • Vi sørger for riktig håndtering av maskinvare og programvare vi bruker.

 • Vi sporer brudd på personopplysningssikkerheten og sikkerhetshendelser.

 • Vi gir våre ansatte opplæring i personvern og trusler mot nettsikkerheten.

 • Vi sørger for beskyttelse av arbeidsplassen.

 • Vi sørger for nettverks- og kommunikasjonssikkerhet.

 • Vi tar oss av sikkerhetskopieringen.

 • Vi tar oss av beskyttelsen av mobile enheter.

 • Vi har rutiner for korrekt destruksjon og sletting av data.

 • Vi tar oss hånd om den fysiske sikkerheten.

9. ENDRINGER I BEHANDLINGEN AV PERSONOPPLYSNINGER I FORBINDELSE MED EN NYE SVEITSISKE FØDERALE PERSONVERNLOVEN (FADP)?

Siden vi før ikrafttredelsen av FADP (Swiss Federal Act on Data Protection) behandlet personopplysningene dine i samsvar med en bestemmelse i GDPR, som er svært lik når det gjelder de registrertes rettigheter, rettslig grunnlag for databehandling og andre krav knyttet til databehandling, endrer ikke endringene i FADP vår personvernerklæring i hovedsak.  Hvis vi i løpet av behandlingen står overfor en situasjon der FADP krever en vesentlig annen måte å behandle opplysninger på, vil vi oppdatere personvernerklæringen vår i samsvar med dette, f.eks. vil vi informere deg og be om ditt samtykke hvis vi behandler sensitive opplysninger knyttet til religiøse, ideologiske, politiske eller fagforeningsrelaterte synspunkter eller aktiviteter; helse, privatliv eller rasemessig opprinnelse; sosiale sikkerhetstiltak; administrative eller strafferettslige prosedyrer og sanksjoner.

10. ENDRINGER I DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

I lys av den kontinuerlige utviklingen av våre forretningsprosesser (digitalisering og andre områder) er det uunngåelig at databehandlingsoperasjoner vil bli gjenstand for endringer fra tid til annen, og følgelig vil vår personvernerklæring bli endret. Hvis vi gjør endringer i denne personvernerklæringen, vil vi legge ut den endrede erklæringen på nettsidene våre med angivelse av endringsdato. Hvis endringene er vesentlige, kan vi også informere deg om dette på andre måter, f.eks. ved å sende en e-post eller legge ute en melding på hjemmesiden vår. Vi anbefaler at du leser gjennom denne personvernerklæringen fra tdil til annen for å sikre at du er klar over eventuelle endringer.

 

2023-09-01