BOEN Sport Squashgulv

BOEN squash-overflaten er tilgjengelig på en rekke av våre sportssystemer, fra tilfarersystemer til krybbesystemer for ujevne undergulv. I samarbeid med World Squash Federation, kan vi bekrefte at våre systemer er i samsvar med europeisk norm EN14904: 2006.

BOEN Squash har en egen overflatebehandling som sikrer de spesielle friksjonskravene til Squashgulv. Denne typen overflate kan leveres i stadium utgave i Ask, Bøk og Eik i Stadium. Overflaten tilfredsstiller kravet til friksjon på hele 0,59 testet etter DIN 18032-2. BOEN Squash Gulv har i samarbeid med Courtwall Innovation fått tildelt World Squash Federation Akkreditering, etter å ha oppfylt kravene i WSF Accreditation Scheme.

Børstet overflate for optimal friksjon

Slipt til en 60 grad finish, 1 strøk grunnlakk og 2 strøk med topplakk.

Spesifikasjoner

Temperatur og luftfuktighet

Før, under og etter installasjon bør temperatur og fuktighet opprettholdes mellom 30 - 60 % relativ luftfuktighet og med en rom lufttemperatur på 15-20 °C etter World Squash Federation anbefalinger.

Undergulv

Maksimalt tillatt avvik på undergulv er ± 3 mm pr. 2 meter rettholt, med mindre BOEN Sport Elevation Systems skal brukes. Max 2 % vol luftfuktighet (CM Method) eller RH <90 % ved bruk av en sonde test. Lokale standarder og testmetoder kan variere.

Ventilasjon

En tilfredsstillende og forskriftmessig ventilasjon bør installeres for å gi god luft distribusjon og for å holde temperatur og luftfuktighet på ønsket nivå som ovenfor.

Rengjøring og frekvens vedlikehold

Støv kan påvirke friksjonen på et gulv, støv skal fjernes på en daglig basis ved hjelp av en kost eller støvsuger for å fjerne sko og ball merker anbefales at BONA Supersport rengjørings system brukes med måte når det er nødvendig. Når du rengjør veggene og glass bør en polyetylen duk brukes til å dekke til BOEN Squash overflaten for å hindre at vann og rengjørings materialer kommer i kontakt med gulvet.

Videre behandling

BOEN Squash overflaten har en spesiell behandling for å oppnå den riktige friksjonen som er nødvendig for squash spill. Med unntak av regelmessig vedlikehold som beskrevet ovenfor, så krever ikke BOEN squash noen ytterligere behandlinger etter installasjon.