Norges Idrettshøgskole

Nye idrettsanlegg tilhørende Norges Idrettshøgskole

Norges Idrettshøgskolen er en vitenskapelig høgskole med et særlig ansvar for forskning og høyere utdannelse innen det idrettsvitenskapelige felt.

BOEN Sportsgulv:

  • Arenaflex Stadium Ask: rom n.4 - 139 m2
  • Boflex Stadium Ask : aerobic rom - 200 m2
  • Arenaflex Stadium Ask : rom n.5 - 618 m2

Les mer om de to produktene her.

Installatør: Gulv og Takteknikk