Hvorfor parkett som sportsgulv

Tester viser at lamellparkett er det beste valget, alltid. "Uansett hvor vi installerer gulvene, har vi funnet en nedgang i skader og en sunnere tilnærming til sport", sier Jørn Salvesen, BOEN Sport Manager.

Lamellparkett er en kostnadseffektiv investering og vedlikeholdskostnadene er svært lave. Ved regelmessig og enkelt vedlikehold kan du bruke gulvet på daglig basis i flere tiår, både for idrett og andre aktiviteter. 

Et annet viktig aspekt å vurdere er virkningen gulvet har på naturen. Tre er et naturprodukt og BOEN Sportsgulv kommer fra sertifisert tømmer. Tre er et naturlig levende produkt, som er med til å bidrar til et godt rom klima og langt mindre energi forbrukes i tømmer produksjon, foredling og salg, enn noe annet byggemateriale.

Parkett sportsgulv kontra massiv gulv

Parkett blir noen ganger oppfattet som et enklere alternativ til massive produkter, dette er ikke tilfelle! BOEN Sport Olympia system er svaret til parkett kontra massiv.

BOEN Sport har vitenskapelig undersøkt konseptet parkett, til å gi en bedre løsning når det gjelder avfall, og ofte problematiske massive bord. En kryss lagdelt konstruksjon gir et svært formstabilt produkt, i tester så mye som 70% mer stabil enn en tilsvarende massive bord.  Dette har gitt løsningen på problemet med glipper og ekspansjon.