Støtdemping

Ytelse standarder og testmetoder sikrer at visse krav er oppfylt for bestemte nivåer av sport, tester knyttet til samspillet mellom ballen og spiller til overflaten.
Standarder er på plass for å garantere en komfortabel spilleoverflate og minimal skade på deltakeren.

Europeisk standard EN14904 er ofte sett på som den høyeste standard for overflater av sportsgulv for multisport bruk. Alle BOEN sportsgulv tilfredsstiller kravene fra de fem test elementene innen EN14904.

Tabellen nedenfor viser den store ytelsen til Boflex systemet samelignet med flateelastiske sportsgulv og punktelastiske sportsgulv.