Støtdemping

Ytelse standarder og testmetoder sikrer at visse krav er oppfylt for bestemte nivåer av sport, tester knyttet til samspillet mellom ballen og spiller til overflaten.
Standarder er på plass for å garantere en komfortabel spilleoverflate og minimal skade på deltakeren.

Europeisk standard EN14904 er ofte sett på som den høyeste standard for overflater av sportsgulv for multisport bruk. Alle BOEN sportsgulv tilfredsstiller kravene fra de fem test elementene innen EN14904.

Tabellen nedenfor viser den store ytelsen til Boflex systemet samelignet med flateelastiske sportsgulv og punktelastiske sportsgulv.

Det som er viktig å legge merke til er støtdempingen mellom 30 kg og 55 kg. Disse tallene viser oss hvordan Boflex reagerer når barn hopper og faller på gulvet. Boflex systemet fra BOEN Sport garanterer en mykere landing for våre små idrettsutøvere.

Samspillet mellom overflaten og spilleren når man løper, lander eller faller er komplisert, det involverer stivheten til overflaten, og støtdempnings egenskapene, styrken av belastningen mellom spilleren og gulvoverflaten, og energien som blir returnert eller mistet til spilleren.

For de fleste idretter er et moderat nivå av stivhet nødvendig. 

Tre kategorier av sportsgulv

Sportsgulv er delt inn i tre ulike kategorier: FlateelastiskPunktelastisk og Kombielastisk. Forskjellen skyldes egenskaper ved deformasjon.

BOEN Sport har i hovedsak spesialisert seg på Flateelastiske sportsgulv fordi de er egnet for nesten alle typer innendørs idrett, men også for multi formål bruken, f.eks utstillinger, events, osv.

I tillegg er Flateelastiske sportsgulv å betrakte som mer holdbare enn andre systemer.